skip to Main Content

Šuo, jpratintas kramtyti Farm Food Rawhide kramtymo kaulus nuo ankstyvo amžiaus, taps laimingu jūsq partneriu, kurio burnos kvapas bus gaivus, o burna sveika. (Jeigu vyresnio amžiaus šuniui jau susiformavo akmenys, visų pirma juos reikia pašalinti, tik tada galima tikėtis to paties efekto).

Farm Food Rawhide unikalumas pagristas toliau išdėstytais faktais

Farm Food Rawhide pagamintas išskirtinai iš šviežiq, patikrintq galvijq odos. Gamybos bendrovė priklauso didelei skerdyklai. Priešingai nei daugelio nežinomq gamintojų kramtymo produktų, oda apdorojama iš karto.

Rawhide yra registruotas prekės ženklas ir yra:

Farm Food Rawhide yra visiškai suvirškinamas.

• Kramtant išsiskiria kolagenas, tirpinantis apnašas.
• Tai gali apsaugoti dantis nuo akmenq formavimosi!
Farm Food Rawhide gaminamas visiškai švariu ir saugiu būdu.
• Oda kelis kartus nuplaunama vandenilio peroksidu (H202), kad būtq sunaikintos visos esamos bakterijos.
• Tai reiškia, kad odos buvo saugiai išbalintos, kad būtq gautas grynas, neturintis kvapo produktas, kuris kramtant netampa lipnus.
• Plovimo proceso metu vandenilio peroksidas visiškai atskiriamas j vandenj (H20) ir deguonj (02).

Farm Food Rawhide sudėtyje nėra jokių pašalinių medžiagų.

• Prieš gaminant Farm Food Rawhide, gamybos metu ir po jos nenaudojamos cheminės medžiagos, tokios kaip chromas, arsenas ar bromas.
• Mes taip pat susilaikome nuo bet kokio tipo dažikliq naudojimo, kad būtų gautas tolygesnis (spalvos atžvilgiu) ir vienodai atrodantis produktas.
• Nors dažikliai (patvirtinti ES) n
ėra laikomi kenksmingais, mes manome, kad yra prasminga tokiq
medžiagq nenaudoti (dėl irodyto galimo šiq medžiagq poveikio kai kuriq vaikų elgesiui).
• Farm Food Rawhide gaminami Brazilijoje laikantis HACCP reikalavimq.

Farm Food Rawhide sudėtyje nėra alergeng!

• Visi aukščiau nurodyti privalumai užtikrina, kad vartojant Farm Food Rawhide nepasireikš jokios alerginės reakcijos. Priešingai nei vartojant daugelio kitų nežinomq gamintojų siūlomus kramtymo žaislus.
• Tai, kad daugelj „maisto alergijq” sukelia negryni bevardžiq gamintojil siūlomi kramtymo produktai, žinoma vis plačiau. Farm Food Rawhide daugeliu atveju galima saugiai duoti alergiškiems maistui šunims (nebent nustatyta, kad ši alergija susijusi su jautiena).

Farm Food Rawhide yra sunkus ir kokybiškas šio tipo produktas.

• Odos neištempiamos ir nepripučiamos, kad produktas atrodyt4 didesnis žmogaus akiai.
• Dėl storq odq jis vartojamas ilgiau.
• Dėl naudojamq oclq storio Farm Food Rawhide yra daug sunkesni dėl daugelis kitų panašaus dydžio žaliaminės

Farm Food Rawhide unikalumas pagrjstas toliau išdėstytais faktais

Duodami savo šuniui Farm Food Rawhide, galite užtikrinti jo dantq švarumą ir apsaugoti nuo dantų akmenq susidarymo.

Todėl Farm Food Rawhide yra skanūs, naudingi, sveiki ir smagūs jūsų šuniui.

• Farm Food Rawhide-100% tikrojo Rawhide®!
• Visiškai suvirškinamas.
• 100 % švarus ir grynas.
• Be žalingq pašaliniq medžiagq.
• Be cheminiq antioksidantq, dažikliq ir skonio stiprikliq.
• Tiesiogiai pagaminti ir išplauti, gaunant švarq, gryną ir saugq produktą.
• Gryna stora žaliaminė galvijų oda, kad būtų smagiau kramtyti.
• Nealergizuojantis ir nesukeliantis alerginiq reakcijų šunims.
• Vaišės jūsq šuns dantims.
• Grynas ir sunkus kokybiškas produktas.

Farm Food Rawhide Dental Roll

Farm Food Rawhide parduodamas garsesniq prekės ženklq naminiq gyvūnq parduotuvėse, veterinarijos klinikose ir jvairaus dydžio priežiūros salonuose. Isitikinkite, kad perkamas dydis bent jau atitinka jūsq šuns dydj ir sukandimo jėgą. Visada užmeskite akj j savo šunj, kai jis graužia kaulą.

Back To Top