skip to Main Content

Zato preporucujemo „kosti” Farm Food Rawhide

Pas, koji vec od ranog uzrasta ivace „kosti” Farm Food Rawhide, postaje va”s veseli pratilac sa svez”im dahom i zdravom usnom дирlјот. (Ukoliko se kod starijeg psa vec pojavio zubni kamenac prije kori”stenja Farm Food Rawhide kostiju, morate ga naravno prvo ukloniti da bi postigli isti efekat).

Originalnost proizvoda Farm Food Rawhide proizlazi iz sledecih cinjenica

Proizvodi Farm Food Rawhide izra8eni su isk!jucivo od sveiih koia goveda, odobrenih za upotrebu. Proizvodni pogon је deo velike klanice. Koie se, za raz!iku od mnogih drugih proizvoda za ivakanje, obrade odmah posle klanja.

Rawhide je za”sticena robna marka, koja garantuje:

Proizvodi Farm Food Rawhide su potpuno probav!jivi.

 • Zvakanjem se oslobaBa kolagen, koji razgraduje zubne naslage.
 • То sprecava stvaranje zubnog kamenca!

Proizvodi Farm Food Rawhide proizvedeni su na sasvim cist i bezbedan nacin.

 • Koz”е su vi”se puta oprane vodonik-peroksidom (Н202), koji uni”sti sve prisutne bakterije.
 • То znaci da su koie bezbedno beljene, zato cisti proiozvod nema neugodan miris i tokom ivakanja ne postaje 1epljiv.
 • Tokom pranja vodonik-peroksid se u potupnosti razgradi na vodonikov (Н20) i kiseonikov deo (02).

Farm Food Rawhide ne sadrie nepoie!jne materije.

 • Pre, u procesu i posle proizvodnje proizvoda Farm Food Rawhide ne koriste se hemikalije, kao sto su hrom, arsen i!i brom.
 • lzbegavamo upotrebu bilo kakvih boja, da bi dobili na izgled ujednacene (ро boji) i homogene
 • lako se (od strane EU odobrene) boje ne smatraju”stetnim, mi”s!jenja smo da njihova upotreba nije primenljiva (zbog dokazane cinjenice da ove materije imaju efekat na ponas”anje pojedine dece).
 • Proizvodi Farm Food Rawhide proizvedeni su u Brazilu u skladu sa odredbama HACCP.

Proizvodi Farm Food Rawhide ne prouzrokuju alergije!

 • Sve navedene cinjenice garantuju da prilikom upotrebe proizvoda Farm Food Rawhide ne bi trebalo da se jave bilo kakve alergijske reakcije. Ovo ne vaii za vecinu ostalih neimenovanih proizvoda za ivakanje.
 • Sve vis”е је jasna cinjenica da mnoge alergije na hranu prouzrokuju ba”s ovi necisti, neimenovani Proizvodi Farm Food Rawhide vecinom su bezbedni za pse koji pate od alergije na hranu (osim, ako je u pitanju dokazana а!ergija na govede meso).

Farm Food Rawhide izuzetno su kvalitetni proizvodi svoje vrste.

 • Koz”а se ne razv!aci i ne naduvava, da bi dobili naizgled veci proizvod.
 • Zbog debІjine koze proizvodi traju duie.
 • Zbog debІjine upotrebІjenih koia proizvodi Farm Food Rawhide mnogo su teii od vecine drugih proizvoda od sirove koz”е, s!icne ve!icine.

Linija Farm Food Rawhide podrazumeva rucno izradene prirodne proizvode.

 • Zbog toga то”ze biti manjih raz!ika u obІiku pojedinih komada.
 • Ро”sto se svaka koia su”si drugacije, „kosti” imaju svetliju i!i tamniju boju.

Farm Food Rawhide Dental Roll

Originalnost proizvoda Farm Food Rawhide proizlazi iz nespornih cinjenica

Upotrebom pro!zvoda Farm Food Rawhide zub! va”seg psa b!се с!st! ! sprec!се stvaranje zubnog kamenca.

Zbog toga su proizvodi Farm Food Rawhide ukusna, upotrebijiva, zdrava i zabavna poslastica za va”seg psa.

 • Farm Food Rawhide, 100 % or!g!nalnost Rawhide®!
 • Potpuna probav!jivost.
 • 100 % с!sto i prirodno.
 • Bez”stetnih neieljenih materija.
 • Bez hem!jsk!h antioks!danasa, boja ! aroma.
 • Brza obrada sirovine daje cist, originalan i bezbedan proizvod.
 • Cista, debela goveda koia za vece uiivanje u zvakanju.
 • Ne prouzrokuje alergije ! alerg!jske reakc!је kod va”seg psa.
 • Poslastica za psece zube.
 • Visoko kvalitetan proizvod.

Back To Top